REKLMATIONSVILLKOR

Vad är en reklamation?

En reklamation är en produkt som är belastad med fabrikationsfel, materialfel eller konstruktionsfel. Reklamation omfattas EJ av slitage, yttre påverkan, fel utförd montering, brukande som artikel inte är avsedd för. En artikel eller produkt som EJ passar bilen, t.ex. för kort, för lång, felpackad, är EJ ett reklamationsärende.

Hur går en reklamation till?

Vid reklamationer måste du fylla i ett reklamationsformulär och ange: fakturanummer, fordonsuppgifter (märke, modell, tillverkningsår, motoreffekt i kW) produktens defekt och reklamationen, datumet då produkten är installerad på fordonet, körsträcka under installationen, körsträcka vid demontering. Produkter som omfattas av reklamationen måste levereras till säljarens adress. Bud- och postkostnaderna för att returnera produkten ersätts inte. Säljaren tar inte äganderätten till returnerade varor förrän varorna anländer till returadressens destination. Säljaren har rätt att från tillverkaren beställa en expertbedömning av produkten, med förbehåll för reklamationen. Beslutet skickas till kundens e-postadress/adress inom 15-30 dagar från den dag då reklamationen lämnades in. Säljaren har rätt att förlänga svarstiden och informerar köparen om detta.

Reklamationshantering

För att vi ska behandla ert reklamationsärende gäller följande:

- Alla kolumner med ” * ” ska vara komplett ifyllda på reklamationsrapporten.
 -Detaljerad beskrivning av felet på varan ni reklamerar.
- Den reklamerade varan ska lämnas till DSS Parts senast 30 dagar efter demontering.

Vi kommer inte att behandla ert ärende om:

- Reklamationsrapporten inte är fullständigt ifylld enligt ovan.
- Om felet beskrivs som, trasig, funkar inte, läckage osv.
- Varan kommer till oss senare än 30 dagar efter demontering

Arbetsersättning

För att vi ska behandla eventuella arbetsersättningskrav i samband med reklamation gäller följande:
- Faktura på första samt andra bytet ska bifogas med reklamerad del samt ifylld reklamationsrapport.
(Vid byte 2 menas offert/underlag/kvitto på det arbetsanspråk ni skulle haft vid byte 2)
- Tidsåtgång/Datum ska vara med på fakturorna.

Vi kommer inte att behandla arbetsersättningskrav om:

- Inga fakturor bifogas med reklamerad vara samt reklamationsrapport.
- Endast faktura på 1 byte bifogas.
- Arbetsersättningskravet endast är skrivet på reklamationsrapporten.
- Arbetsersättningskravet kommer efter avslutat reklamationsärende.

Reklamation av AC kompressor

Vid reklamation utav denna produkt skall kopia på arbetsorder bifogas.
Den vanligaste skadan på utbyteskompressorer är orenheter/smuts/partiklar i systemet från den gamla defekta AC Kompressorn.

Kopian på arbetsorder måste bevisa att följande åtgärder har utförts:
- Torkfilter har bytts
- Expansionventil har bytts
- Systemet och delar som inte bytts har spolats för att inte ha några rester av orenheter kvar i systemet.

OBS: du får aldrig spola AC Kompressorn.